สมัครสมาชิก

1.ให้ท่ากรอกข้อมูลในหน้าสมัครสมาชิกให้ครบถ้วน

  • หมายเลขโทรศัพท์ต้องเป็นเบอร์ที่ใช้งานได้จริง เพราะจะมีข้อความจากระบบส่้งถึงท่าน
  • รหัสลับ 4 หลัก ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น
  • ธนาคารสมาชิก ให้ท่านเลือกธนาคารของท่าน เพื่อสำหรับถอนเงิน
  • ชื่อบัญชี ต้องเป็นชื่อเดียวกันกับระบบของธนาคาร หากไม่ตรงท่านจะไม่สามารถถอนเงินได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • เลขบัญชี ต้องเป็นตัวเลขสิบหลักไม่ต้องมีเครื่องหมายใด ๆ กั้น
    ท่านสามารถแจ้งเปลี่ยนธนาคาร และเลขบัญชีได้ แต่ต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อบัญชีที่ได้สมัครไว้เท่านั้น หากไม่ตรงกันไม่สามารถเปลี่ยนได้

2.เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วให้กด สมัครสมาชิก หลังจากนั้นจะมีข้อความยืนยัน พร้อมเลขบัญชีธนาคารสำหรับฝากเงินให้ท่าน

สมาชิก

ช่องทางชำระเงิน

หวยหุ้น